Smoothie chrom med hvitside kvalitets dekk. Diamond back.